De oprichting van JCI Maastricht vindt plaats op 16 oktober 1970 met als grote animatoren Matthieu Chappin, Wim Blind en Bert Lieben.
46 jaar na deze oprichting is JCI Maastricht nog immer springlevend.
Dé Herenkamer die rijk is aan tradities vierde een jaar geleden nog haar negende lustrum,
organiseert voor het 11 jaar op rij het alsmaar groeiende Charity Golf Event
en levert een substantiële maatschappelijke bijdrage met diverse andere evenementen,
zoals de Kings Night (voorheen Dancing Queens Night).

JCI is gebaseerd op vier pijlers:  Business, Community, Internationaal en Trainingen. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen.
Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn groot. De overkoepelende factor is 'fun', want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!